Välkommen Rapportera Brister Ansvar Protokoll Information Påminnelser Styrelse/Kontakt
Välkommen till Övre Svärtinge Vägförenings hemsida

Du som bor i övre delen av Svärtinge betalar årligen en vägavgift till vår
förening som finansierar följande:

- Underhåll av våra befintliga vägar
- Skyltning
- Slyröjning i vägkanter
- Snöröjning av vägbanor
- Sandning samt sandupptagning
- Saltning
- Administration

Låt oss tillsammans skapa ett tryggt och säkert vägnät i övre Svärtinge!

Övre Svärtinge Vägförening

Håller ordinarie föreningsstämma måndag 26 mars kl 19.00 i Svärtingehus skola,
matsalen, Svärtinge.

Mötet föregås kl 18.00 med information av Fredrik Odin från Tekniska Kontoret, om
den planerade gång o cykelvägen från Svärtinge till kommungränsen mot Finspång.

I direkt anslutning ca kl 18:30 är ett Lantmäterisammanträde med Anna Kuling från
Lantmäteriet, angående intagande av vägar i övre Svärtinge.

Här finner ni en kallelse till Lantmäterisammanträde den 26 mars kl 18:30 i Matsalen
i Svärtingehus skola, Svärtingehusvägen 5, Svärtinge. Vänligen notera att tiden är kl 18:30
och inte 19:00 som finns angivet i Lantmäteriets kallelse.

Här finner ni en ombudsfullmakt som gäller företrädande i omprövning av Svärtinge ga:8.

Vid stämman skall följande behandlas:
1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare för stämman
3. Val av två justeringsmän
4. Styrelsens och revisorernas berättelser
5. Ansvarsfrihet för styrelsen
6. Framställan från styrelsen eller motioner från medlemmarna
7. Ersättning till styrelsen och revisorerna
8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
9. Val av styrelse och styrelseorförande
10. Val av revisiorer
11. Fråga om val av valberedning
12. Övriga frågor
13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Handlingarna finns tillgängliga att hämta torsdag 22 mars kl 19-20 hos
tillsyningsman Bo Karlsson, Gamla Landsvägen 11, Svärtinge.

Aktuellt

2018-03-13 - Protokoll
Nya protokoll godkända av styrelsen finns tillgängliga och är nu sökbara.

2018-03-06 - Protokoll
Nya protokoll godkända av styrelsen finns tillgängliga och är nu sökbara.

2018-02-20 - Motioner till årsmötet senast 28 februari
Motioner till Övre Svärtinge Vägförenings årsmöte, den 26 mars 2018, måste lämnas skriftligen
senast den 28 februari 2018.

2018-02-20 - Protokoll
Nya protokoll godkända av styrelsen finns tillgängliga och är nu sökbara.

2018-01-31 - Vägföreningens ansvar
Under fliken ansvar finner ni en uppdaterad karta från Lantmäteriet med intagna vägar
i ÖSVF ansvarsområde (GA-8).

2018-01-19 - Protokoll
Nya protokoll godkända av styrelsen finns tillgängliga och är nu sökbara.

2017-12-19 - Vinterväghållning
Under vintern 2017/2018 kommer Övre Svärtinge vägförening sköta vinterväghållningen som
tidigare år på vägarna i Övre Svärtinge. Men från och med vintern 2018/2019 kommer enbart
vägar som är intagna i Övre Svärtinge vägförening att plogas och sandas på Vägföreningens
bekostnad. Övriga vägar får fastighetsägarna gå samman och sköta vinterväghållningen på.
Du kan finna uppgifter om din fastighet via Lantmäteriets hemsida (inloggning krävs) här:
https://minfastighet.etjanster.lantmateriet.se

2017-11-15 - Protokoll
Nya protokoll godkända av styrelsen finns tillgängliga och är nu sökbara.

2017-10-31 - Ordning i Övre Svärtinge
Delar av styrelsen har gjort ett jättebra jobb med att ”städa” i Övre Svärtinge.
De har samlat skräp och klippt sly vid våra vägar. Att ha engagerade personer i styrelsen
som kan göra detta sparar pengar åt oss genom att vi slipper anlita entreprenörer.
Men det vore ännu bättre om vi alla kunde hjälpas åt att hålla Övre Svärtinge rent och snyggt.

2017-10-31 - Placering av soptunnor, bilar och släp mm
Tänk på att hålla våra vägar fria från soptunnor, parkerade bilar och släp mm i vinter,
så vi inte riskerar att plogbilen inte kan komma fram. Placeringen kan också försämra sikten
för våra medtrafikanter, så vänligen ställ in din soptunna, din bil och ditt släp mm på tomten.

2017-10-31 - Bristrapportering till Norrköping kommun
Länken för att felanmäla belysning m.m. direkt till Norrköpings kommun är nu fungerande igen.

2017-09-27 - Protokoll
Nya protokoll godkända av styrelsen finns tillgängliga och är nu sökbara.

2017-08-10 - Protokoll
Nya protokoll godkända av styrelsen finns tillgängliga och är nu sökbara.

2017-08-06 - Arbete på Mellanvägen
Från måndag den 7 augusti kommer det vara begränsad framkomlighet på Mellanvägen.
Arbetet utförs av Norrköpings Vatten, som ska ordna med nya vattenreservoarer.
Välj, om möjligt, en annan väg.

2016-08-06 - Protokoll
Ett preliminärt protokoll för styrelsemötet den 5:e maj samt godkänt för 19:e april och 29:e maj
finns tillgängligt i protokollsektionen.

2017-04-27 - Protokoll - Årsmöte
Protokoll för årsmötet den 27:e mars 2017 finns tillgängligt i protokollsektionen.

2017-04-25 - Protokoll
Ett preliminärt protokoll för styrelsemötet den 3:e mars samt godkänt för 27 mars finns
tillgängligt i protokollsektionen.

2017-02-23 - Vill du eller någon du känner vara med i styrelsen
Just nu pågår arbetet med att hitta fler personer som kan sitta i styrelsen
och hjälpa till att ta hand om våra vägar i Övre Svärtinge. Vill du vara med,
eller känner du någon som kan passa? Kontakta då snarast valberedningen,
Therese Grundström på telefon 0708-987827.

2017-02-20 - Motioner till årsmötet senast 28 februari
Motioner till Övre Svärtinge Vägförenings årsmöte, den 27 mars 2017, måste lämnas skriftligen
senast den 28 februari 2017.

2017-02-20 - Krav på trädfällning där ledningar för gatubelysning går
Från eon har det kommit krav på trädfällning där endast ledningar för gatubelysning går.
Vägföreningen och berörda fastighetsägare måste åtgärda detta omgående. Mer info kommer.

2017-02-20 - Preliminärt Protokoll
Ett preliminärt protokoll för styrelsemötet den 7:e februari finns tillgängligt
i protokollsektionen.

2017-01-05 - Sand till halkiga vintervägar
Nu är våra sandlådor fyllda med sand. Låt de gärna vara ifred, så att det finns sand i backarna när det behövs.
Om du som medlem, behöver sand till din uppfart, så får du gärna hämta i våra sandhögar som ligger i området.

Klicka här för att visa äldre nyheter

Kalendarium
Nästa Möte:
Årsmöte 2018
Tid:
26 mars kl 19:00
Plats:
Svärtingehus Matsal
 
Nästa Styrelsemöte:
26 mars 2018

Vid frågor kring årsavgiften ta kontakt med Lena Byrge Sandin via e-post: Vägavgift

Högsta tillåtna hastighet är

50 km/h

Högerregeln gäller på
samtliga vägar.

Övre Svärtinge Vägförening, Box 3110, 600 03 Norrköping | Copyright © 2018 Övre Svärtinge Vägförening