Välkommen Rapportera Brister Ansvar Protokoll Information Påminnelser Styrelse/Kontakt
Välkommen till Övre Svärtinge Vägförenings hemsida

Du som bor i övre delen av Svärtinge betalar årligen en vägavgift till vår
förening som finansierar följande:

- Underhåll av våra befintliga vägar
- Skyltning
- Slyröjning i vägkanter
- Snöröjning av vägbanor
- Sandning samt sandupptagning
- Saltning
- Administration

Låt oss tillsammans skapa ett tryggt och säkert vägnät i övre Svärtinge!

Aktuellt

2016-12-07 - Protokoll
Protokoll godkända av styrelsen finns tillgängliga och är nu sökbara.

2016-12-07 - Placering av soptunnor
Tänk på att inte ha soptunnorna ståendes utanför tomtgränsen, då det försvårar för plogbilen
att komma fram, och risken finns att vägen inte kan plogas. Placeringen kan också försämra
sikten för medtrafikanter, så vänligen ställ in din soptunna på tomten.

2016-12-07 - Preliminärt Protokoll
Ett preliminärt protokoll för styrelsemötet den 24:e november finns tillgängligt
i protokollsektionen.

2016-10-11 - Preliminärt Protokoll
Ett preliminärt protokoll för styrelsemötet den 28:e september finns tillgängligt
i protokollsektionen.

2016-10-04 - Protokoll
Protokoll godkända av styrelsen finns tillgängliga och är nu sökbara.

2016-09-28 - Information om fri sikt vid utfarter och korsningar.
Norrköpings Kommun kommer inom kort att uppdatera sin information om fri sikt vid utfarter och korsningar,
och vi vill uppmana er att läsa igenom broschyren och ser över och åtgärda er tomt mot vägen.
Klicka här för att läsa broschyren direkt.

2016-09-21 - Preliminärt Protokoll
Ett preliminärt protokoll för styrelsemötet den 16:e augusti finns tillgängligt
i protokollsektionen.

2016-08-17 - Protokoll
Protokoll godkända av styrelsen finns tillgängliga och är nu sökbara.

2016-06-16 - Egna farthinder, tex blomlådor mm
Enskilda fastighetsägare får inte, utan styrelsen skriftliga tillstånd, sätta upp farthinder på våra vägar.
Endast farthinder som beslutats om på styrelsemöte är godkänt farthinder.

Klicka här för att visa äldre nyheter

Kalendarium
Nästa Möte:
Årsmöte 2017
Tid:
Prel. 27 mars 2017
Plats:
Meddelas senare
 
Nästa Styrelsemöte:
7 februari kl 18:00

Vid frågor kring årsavgiften ta kontakt med Lena Byrge Sandin via e-post: Vägavgift

Högsta tillåtna hastighet är

50 km/h

Högerregeln gäller på
samtliga vägar.

Övre Svärtinge Vägförening, Box 3110, 600 03 Norrköping | Copyright © 2016 Övre Svärtinge Vägförening