Välkommen Rapportera Brister Ansvar Protokoll Information Påminnelser Styrelse/Kontakt
Välkommen till Övre Svärtinge Vägförenings hemsida

Du som bor i övre delen av Svärtinge betalar årligen en vägavgift till vår
förening som finansierar följande:

- Underhåll av våra befintliga vägar
- Skyltning
- Slyröjning i vägkanter
- Snöröjning av vägbanor
- Sandning samt sandupptagning
- Saltning
- Administration

Låt oss tillsammans skapa ett tryggt och säkert vägnät i övre Svärtinge!

Aktuellt

2016-10-11 - Preliminärt Protokoll
Ett preliminärt protokoll för styrelsemötet den 28:e september finns tillgängligt
i protokollsektionen.

2016-10-04 - Protokoll
Protokoll godkända av styrelsen finns tillgängliga och är nu sökbara.

2016-09-28 - Information om fri sikt vid utfarter och korsningar.
Norrköpings Kommun kommer inom kort att uppdatera sin information om fri sikt vid utfarter och korsningar,
och vi vill uppmana er att läsa igenom broschyren och ser över och åtgärda er tomt mot vägen.
Klicka här för att läsa broschyren direkt.

2016-09-21 - Preliminärt Protokoll
Ett preliminärt protokoll för styrelsemötet den 16:e augusti finns tillgängligt
i protokollsektionen.

2016-08-17 - Protokoll
Protokoll godkända av styrelsen finns tillgängliga och är nu sökbara.

2016-06-16 - Egna farthinder, tex blomlådor mm
Enskilda fastighetsägare får inte, utan styrelsen skriftliga tillstånd, sätta upp farthinder på våra vägar.
Endast farthinder som beslutats om på styrelsemöte är godkänt farthinder.

2016-05-31 - Asfaltering
Snart kommer de och asfalterar i övre Svärtinge efter att de grävt för fiber.
Är någon intresserad av att även asfaltera sin garageuppfart så kontakta tillsyningsman.

2016-04-22 - Årsmötesprotokoll
Protokoll för Årsmöte 2016 finns tillgängligt i protokollsektionen.

2016-03-08 - Protokoll
Protokoll godkända av styrelsen finns tillgängliga och är nu sökbara.

2016-03-02 - På uppdrag av Tekniska Nämnden informerar vi om trädbeskärning
Texten från 2015-11-13 nedan är fortfarande aktuell, men tiden för när beskärning ska ske är oviss.
Vill du påverka hur träden på din tomt ska beskäras så kontakta Bo Karlsson, tillsyningsman,
på telefon 070-829 59 83.

2016-02-18 - Preliminärt Protokoll
Ett preliminärt protokoll för styrelsemötet den 9:e februari finns tillgängligt
i protokollsektionen.

2016-01-18 - Preliminärt Protokoll
Ett preliminärt protokoll för styrelsemötet den 1:e december finns tillgängligt
i protokollsektionen.

2015-12-04 - Placering av soptunnor
Tänk på att inte ha soptunnorna ståendes utanför tomtgränsen, då det försvårar för plogbilen
att komma fram, och risken finns att vägen inte kan plogas. Placeringen kan också försämra
sikten för medtrafikanter, så vänligen ställ in din soptunna på tomten.

2015-12-04 - Protokoll
Protokoll godkända av styrelsen finns tillgängliga och är nu sökbara.

2015-11-13 - På Uppdrag av Tekniska Nämnden informerar vi om trädbeskärning.
Tekniska Nämnden i Norrköping kommer, med start i mitten/slutet av november, att beskära
den växtlighet som är för nära elledningar inom Övre Svärtinge Vägförenings område.
Du har nu möjlighet att själv få påverka om hela trädet ska tas ner, eller om bara aktuella grenar
ska tas bort. Du kan också välja att ta hand om riset och veden själv, eller om det ska forslas bort.
Kontakta Bo Karlsson, tillsyningsman, på telefon 070 - 829 59 83 snarast och säg hur just du vill
att man ska göra.

De som inte hör av sig kommer få träden beskärda, där den växtlighet tas bort, som Tekniska nämnden
anser är i vägen för elledningen.

Arbetet är kostnadsfritt för fastighetsägaren.

2015-11-11 - Protokoll
Protokoll godkända av styrelsen finns tillgängliga och är nu sökbara.

2015-10-12 - Protokoll
Protokoll godkända av styrelsen finns tillgängliga och är nu sökbara.

2015-09-30 - Belysningen i Björkbacken
Efter kontakt med One Nordic AB i måndags, så arbetar man med belysningen i Björkbacken,
och man hoppas det snart ska vara åtgärdat. Växtligheten måste dock åtgärdas först,
för det är den som påverkar luftledningen. Norrköping Kommun ska ha fått in en arbetsorder
på det.

2015-09-24 - Yttrande angående nya hastigheter
Styrelsen har lämnat ett yttrande till Tekniska nämnden angående hastigheter i Övre Svärtinge.
Vi föreslår att man följer förslaget med 40km/tim i hela Svärtinge med undantag utanför dagis
och scoutgård. Har ni synpunkter med konkreta förslag så får ni gärna kontakta styrelsen innan
nästa möte. Klicka här för mer information från Norrköpings kommuns hemsida.

Klicka här för att visa äldre nyheter

Kalendarium
Nästa Möte:
Årsmöte 2017
Tid:
Meddelas senare
Plats:
Meddelas senare
 
Nästa Styrelsemöte:
24 november kl 18:00

Vid frågor kring årsavgiften ta kontakt med Lena Byrge Sandin via e-post: Vägavgift

Högsta tillåtna hastighet är

50 km/h

Högerregeln gäller på
samtliga vägar.

Övre Svärtinge Vägförening, Box 3110, 600 03 Norrköping | Copyright © 2016 Övre Svärtinge Vägförening